een afdeling van

Natuurlijke koelmiddelen

Helemaal aan het begin van de geschiedenis van de koeltechniek waren alle koelmiddelen die gebruikt werden natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddelen: er was niets anders voor handen. Al deze koelmiddelen waren echter ook gevaarlijk, omdat ze brandbaar of giftig waren, of beide.

koelinstallatie
koelinstallatie

Toen Dupont rond 1930 op de proppen kwam met freon (chloorfluorkoolwaterstoffen), slaagden deze zogenaamde CFK’s erin om alle eerder gangbare natuurlijke koudemiddelen van de markt te verdringen. Enkel ammoniak, dat er weliswaar ook op achteruit ging, kon toch marktaandeel houden voor de grootste industriële toepassingen.

Natuurlijke koelmiddelen versus freon

Een anekdote die het revolutionaire karakter van het destijds nieuwe freon illustreert, is dat de uitvinder ervan het op een demonstratie even inhaleerde en er een kaars mee uitblies. Dit illustreerde onmiddellijk dat het koelmiddel niet giftig was en niet brandbaar, in tegenstelling tot natuurlijke koelmiddelen.

Vandaag weten we al enkele decennia dat deze zogenaamde ‘harde’ CFK’s een ramp waren voor onze ozonlaag, en wat recenter kwam het inzicht dat ook de zachtere varianten, HCFK’s, erg schadelijk zijn voor het milieu, omdat ze het broeikaseffect aanzienlijk versterken en daardoor bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Deze inzichten en de maatregelen van overheden wereldwijd die er een gevolg van waren, hebben de interesse in natuurlijke koelmiddelen vernieuwd.

Uiteraard zijn de nadelen van natuurlijke koudemiddelen, die rond 1930 door freon zo mooi opgelost werden, ondertussen niet verdwenen. Denk dus aan de giftigheid, brandbaarheid en de enorm hoge werkdrukken die ermee gepaard gaan.

Milieuvriendelijke koelmiddelen: giftig en brandbaar

De hierboven vermelde nadelen van milieuvriendelijke koelmiddelen maken dat ze een groter potentieel gevaar inhouden voor wie van dichtbij betrokken is. Dit kunnen onderhoudstechnici zijn, maar ook andere personen die zich toevallig in de buurt bevinden van een lekkende of anderszins slecht functionerende koelinstallatie die met milieuvriendelijke koelmiddelen gevuld is.

Maar globaal genomen is het gebruik van deze koelmiddelen natuurlijk een gigantische opsteker voor het milieu. Op de ozonlaag hebben ze geen enkele invloed, en hun bijdrage aan het broeikaseffect is enkele duizenden malen kleiner dan de slechtst presterende types freon.

Een koelinstallatie op basis van natuurlijke en milieuvriendelijke koelmiddelen?

Maak een afspraak voor een offerte op maat of contacteer ons voor meer informatie.