een afdeling van

Proceskoeling

Vanuit onze thuisbasis in Herentals bouwt en installeert Tegeman proceskoeling o.a. in de provincies Antwerpen en Limburg. Het grootste aandeel van proceskoeling bouwen en plaatsen wij voor de voedingsindustrie en voor bedrijven die zich bevinden in de haven van Antwerpen.

Proceskoeling
Proceskoeling

Wat is proceskoeling?

Een traditionele ruimtekoeling zorgt ervoor dat de luchttemperatuur in een bepaalde ruimte constant gehouden wordt. Bij proceskoeling is het medium dat gekoeld wordt meestal niet lucht, of toch geen omgevingslucht, maar een tussenmedium zoals een water-glycolmengsel of een procesvloeistof die rechtstreeks gekoeld moet worden. Daarom moet de installatie volledig bestand en aangepast zijn aan de procesvloeistof, en moet ze ook qua fysieke afmetingen ‘in het proces’ passen, wat niet altijd evident is en daarom vaak maatwerk vereist. Voorbeelden van proceskoeling in Antwerpen & Limburg zijn: het koelen van drukpersen in een drukkerij, het koelen van extrusiemachines in een plasticfabriek, het condenseren van chemische stoffen, het koelen van tussenstappen in chemische reactie…

Proceskoeling in de haven van Antwerpen

Het grootste aandeel van de koelinstallaties die door Tegeman gebouwd en geplaatst wordt, bevindt zich in de haven van Antwerpen. Omdat het hier vaak gaat om vloeistoffen die brandbaar of licht explosief zijn, komt het voor dat deze vormen van proceskoeling voor Antwerpen in hun geheel explosieveilig uitgevoerd dienen te worden.

Bij de meest eenvoudige proceskoelingen spreken we over koelsystemen in één trap. Indien er hogere efficiënties of lagere bedrijfstemperaturen gehaald moeten worden, komt het ook voor dat er gewerkt wordt met twee compressietrappen, of dat twee systemen in cascade geplaatst worden. Op die manier wordt het mogelijk temperaturen van bijvoorbeeld -85°C te behalen.

Koeling voor bedrijven in Limburg

Naast de eerder genoemde toepassingen, levert Tegeman voornamelijk proceskoeling in Limburg aan bedrijven uit de voedingsindustrie. Het gaat dan vaak om het versneld afkoelen van voedingsmiddelen nadat ze ter bereiding verhit zijn geweest.

Maak een afspraak voor een op maat offerte of contacteer ons voor meer informatie.